تسلیت  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1389
تارو پود مصطفی یک لاله  بود آن هم بسوخت...
 
 
 
من بی خیال حرمت مادر نمی شوم

با هر که غیر اوست برابر نمی شوم

ما راهمان زدشمن مرتضی جداست

با دشمن پلید برابر نمی شوم