هدفمندی یارانه ها  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1389

دو مفهوم در اقتصاد وجود دارد که با یکدیگر سازگاری نداشته و با هم ظاهر نمی شوند.حفظ یکی به بهای از دست رفتن دیگریست. آن دو مفهوم، کارایی و انصاف است. کارایی را "به کار گرفتن حداکثر ظرفیت و توانایی عواملی که در فرآیند تولید قرار دارند" و انصاف را "توزیع یکسان و برابر درآمد" تعریف می کنیم.

 

به نمودار زیر دقت کنیم! به این نمودار "منحنی مرز امکانات تولید" گفته می شود. در این نمودار فرض بر این است که در اقتصاد تنها دو کالا تولید می شود ولی نتایج آن را می توان به دنیای واقعی تعمیم داد.این نمودار تشکیل شده از بی نهایت نقطه که ترکیبات مختلفی از دوکالای a و b را نشان می دهد که در همه نقاط ما تمام نیروی کار و منابع را مورد استفاده بهینه قرار داده ایم. اگر بر روی این نمودار حرکت کنیم همیشه از تمام منابع در دسترس حداکثر استفاده را نموده و به عبارت ساده تر به کارایی ، که یکی از اهداف مهم اقتصادی است، رسیده ایم که این به نوبه خود پیشرفت علمی و افزایش نیروی کار را می طلبد.

 

اما اگر سطح تولید در قسمت زیر نمودار باشد یعنی جامعه از تمام منابع مادی و  نیروی کار خود استفاده نکرده است. این حالت نتیجه سیاست های ناکارآمد اقتصادی و هرز رفتن منابع است.

 

آزاد سازی قیمت ها و حذف یارانه ها به افزایش کارایی اقتصاد کمک می کند.با توجه به توضیحات ابتدایی؛ این افزایش کارایی موجب سخت شدن زندگی قشر کم درآمد می شود. در هر صورت باید یکی از این دو هدف _کارایی و انصاف _را برگزید.اگر هدف کارایی باشد،افراد جامعه باید به حداقل معیشت ( البته در مدت کوتاهی) بسنده کنندو اگر ملاحظات توزیعی و انصاف (با تعریف بالا)، هدف باشد باید کارایی و پیشرفت اقتصادی را به دست فراموشی سپرد.

 

حذف یارانه ها و هدفمند کردن آنها، از سال 1368(20سال قبل) در دستور کار دولت قرارگرفت، ولی تنها در سالهای اخیر و در دولت دکتر احمدی نژاد به آن پرداخته شده است.این هدفمند سازی قدمی در جهت رشد اقتصادی است که باید بهای آن را پرداخت. یا باید همیشه درجا بزنیم و واردات کالاهای خارجی را تماشا کنیم و یا باید هزینه پیشرفت که همان قناعت به حداقل درآمد برای مدتی محدود است را بپردازیم.شاید دولت های قبل برای حفظ وجهه سیاسی خود انصاف را به کارایی ترجیح داده باشند تا بتوانند مدت ریاست و مدیریت خود را تمدید کنند اما این کار به بهای هدر رفتن منابع و حتی افکار خلاق جامعه بوده است.

 

نکته مهم

آگاه سازی مردم وظیفه ما وبلاگ نویسان است. برخی از دشمنان که اغلب قلم به دست هم هستند ، از این ناآگاهی استفاده کرده و افکار غلط را به عامه مردم القاء می کنند. وظیفه مان را جدی بگیریم.