ای مولای من  چاپ
تاریخ : یکشنبه 2 خرداد‌ماه سال 1389

 

آقای جمعه های غریبی ظهورکن  

دهلیزهای شب زده راغرق نور کن 

آقا!چقدرفاصله،اندوه،انتظار 

یابازگردیادل ما را صبورکن

اقای جمعه های غریبی ظهور کن 

دل را پر از طراوت عطر حضور کن 

یک گوشه از جمال تو یعنی تمام عشق 

یکدم فقط بیا واز اینجا عبور کن 

آخر کجایی ای گل خوشبوی فاطمه 

برگردوشهر را پر امواج نور کن